[Jastadd] Ny jastadd maillista

From: Emma Söderberg <emma.soderberg_at_cs.lth.se>
Date: Fri, 02 Sep 2011 17:32:42 +0200

Hej!

Detta är det första försöket att sätta upp en jastadd maillista.
Kom gärna med förslag på förbättringar. I nuläget har jag lagt till
en liten skara utvecklare och användare till listan. Det finns ett
publikt arkiv på den här adressen:

https://mail1.cs.lth.se/pipermail/jastadd/

I nuläget är alla användare svensktalande, men det är möjligt att
vi bör använda engelska i fortsättningen.

Mvh
Emma
Received on Fri Sep 02 2011 - 17:32:59 CEST

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Wed Apr 16 2014 - 17:19:06 CEST