Re: [Jastadd] Ragdoll: feature request: relative paths

From: Jesper Öqvist <jesper.oqvist_at_cs.lth.se>
Date: Mon, 21 Nov 2011 15:55:57 +0100

Hoppsan, jag missade en del i URLen

$ svn co http://svn.cs.lth.se/svn/jastadd-oxford/projects/trunk/RagDoll

ska det vara. Hoppas detta fungerar bättre!

/Jesper


On 11/21/2011 09:31 AM, Jesper Mattsson wrote:
>
> Hej
>
> Toppen!
>
> Tyvärr kan jag inte checka ut:
>
> jesper_026_at_virtual:~$ svn co
> http://svn.cs.lth.se/jastadd-oxford/projects/trunk/RagDoll/
>
> svn: E175002: Unable to connect to a repository at URL
> 'http://svn.cs.lth.se/jastadd-oxford/projects/trunk/RagDoll'
>
> svn: E175002: The OPTIONS request returned invalid XML in the
> response: XML parse error at line 1: Extra content at the end of the
> document
>
> (http://svn.cs.lth.se/jastadd-oxford/projects/trunk/RagDoll)
>
> Jesper
>
> *Jesper MATTSSON, MSc*
>
> Software Developer & IT Administrator
>
> Phone direct: +46 73 324 5909
>
> Email: jesper.mattsson_at_modelon.com <mailto:jesper.mattsson_at_modelon.com>
>
>
> Description: Description: Description: Modelon_2011_Gradient_RGB_400
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> Modelon AB
> Ideon Science Park
> SE-223 70 Lund, Sweden
>
>
>
> Phone: +46 46 286 2200
> Fax: +46 46 286 2201
>
>
>
>
> Web: http://www.modelon.com <http://www.modelon.com/>
>
> *From:* jastadd-bounces_at_cs.lth.se [mailto:jastadd-bounces_at_cs.lth.se]
> *On Behalf Of *Jesper Öqvist
> *Sent:* den 20 november 2011 17:21
> *To:* jastadd_at_cs.lth.se
> *Subject:* Re: [Jastadd] Ragdoll: feature request: relative paths
>
> Hej
> Det finns nu en kommandoradsflagga -ragroot som kan användas för att
> göra sökvägarna i _at_declaredat relativa till någon specifik mapp. Från
> README:
>
> -ragroot <dir>
> Specify a root directory which all _at_declaredat paths will be
> displayed relative to
> in the generated HTML documents.
>
> Jag kan maila dig senaste RagDoll.jar om så önskas, annars tror jag
> att det borde gå att checka ut repositoriet med
>
> $ svn co http://svn.cs.lth.se/jastadd-oxford/projects/trunk/RagDoll/
>
> /Jesper
>
> On 10/20/2011 02:30 PM, Jesper Mattsson wrote:
>
> Hej
>
> Jag skulle vilja göra en feature request för Ragdoll.
>
> Sökvägen som står i _at_declaredat är absolut, vilket kan vara
> förvirrande i dokumentation man lägger upp på nätet. Det vore trevligt
> om den kunde vara relativ till current directory (eller till första
> gemensamma förfäder till inputfilerna, eller till en
> användarspecifierad katalog, eller något annat lämpligt).
>
> Jesper
>
> *Jesper MATTSSON, MSc*
>
> Software Developer & IT Administrator
>
> Phone direct: +46 73 324 5909
>
> Email: jesper.mattsson_at_modelon.com <mailto:jesper.mattsson_at_modelon.com>
>
>
> Description: Description: Description: Modelon_2011_Gradient_RGB_400
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> Modelon AB
> Ideon Science Park
> SE-223 70 Lund, Sweden
>
>
>
> Phone: +46 46 286 2200
> Fax: +46 46 286 2201
>
>
>
>
> Web: http://www.modelon.com <http://www.modelon.com/>
>
>
>
> _______________________________________________
> JastAdd mailing list
> JastAdd_at_cs.lth.se <mailto:JastAdd_at_cs.lth.se>
> https://mail1.cs.lth.se/cgi-bin/mailman/listinfo/jastadd
>
>
>
> _______________________________________________
> JastAdd mailing list
> JastAdd_at_cs.lth.se
> https://mail1.cs.lth.se/cgi-bin/mailman/listinfo/jastadd
>
Received on Mon Nov 21 2011 - 15:55:59 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Wed Apr 16 2014 - 17:19:06 CEST