Re: [Jastadd] Ragdoll: feature request: relative paths

From: Jesper Mattsson <jesper.mattsson_at_modelon.com>
Date: Mon, 21 Nov 2011 00:31:24 -0800

Hej

Toppen!

Tyvärr kan jag inte checka ut:
jesper_026_at_virtual:~$ svn co http://svn.cs.lth.se/jastadd-oxford/projects/trunk/RagDoll/
svn: E175002: Unable to connect to a repository at URL 'http://svn.cs.lth.se/jastadd-oxford/projects/trunk/RagDoll'
svn: E175002: The OPTIONS request returned invalid XML in the response: XML parse error at line 1: Extra content at the end of the document
(http://svn.cs.lth.se/jastadd-oxford/projects/trunk/RagDoll)

Jesper

Jesper MATTSSON, MSc
Software Developer & IT Administrator

Phone direct: +46 73 324 5909
Email: jesper.mattsson_at_modelon.com<mailto:jesper.mattsson_at_modelon.com>

[cid:image001.png_at_01CCA830.56644450]
________________________________
Modelon AB
Ideon Science Park
SE-223 70 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 2200
Fax: +46 46 286 2201


Web: http://www.modelon.com<http://www.modelon.com/>From: jastadd-bounces_at_cs.lth.se [mailto:jastadd-bounces_at_cs.lth.se] On Behalf Of Jesper Öqvist
Sent: den 20 november 2011 17:21
To: jastadd_at_cs.lth.se
Subject: Re: [Jastadd] Ragdoll: feature request: relative paths

Hej
Det finns nu en kommandoradsflagga -ragroot som kan användas för att göra sökvägarna i _at_declaredat relativa till någon specifik mapp. Från README:

-ragroot <dir>
    Specify a root directory which all _at_declaredat paths will be displayed relative to
    in the generated HTML documents.

Jag kan maila dig senaste RagDoll.jar om så önskas, annars tror jag att det borde gå att checka ut repositoriet med

$ svn co http://svn.cs.lth.se/jastadd-oxford/projects/trunk/RagDoll/

/Jesper

On 10/20/2011 02:30 PM, Jesper Mattsson wrote:
Hej

Jag skulle vilja göra en feature request för Ragdoll.

Sökvägen som står i _at_declaredat är absolut, vilket kan vara förvirrande i dokumentation man lägger upp på nätet. Det vore trevligt om den kunde vara relativ till current directory (eller till första gemensamma förfäder till inputfilerna, eller till en användarspecifierad katalog, eller något annat lämpligt).

Jesper

Jesper MATTSSON, MSc
Software Developer & IT Administrator

Phone direct: +46 73 324 5909
Email: jesper.mattsson_at_modelon.com<mailto:jesper.mattsson_at_modelon.com>

[cid:image001.png_at_01CCA830.56644450]
________________________________
Modelon AB
Ideon Science Park
SE-223 70 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 2200
Fax: +46 46 286 2201


Web: http://www.modelon.com<http://www.modelon.com/>
_______________________________________________

JastAdd mailing list

JastAdd_at_cs.lth.se<mailto:JastAdd_at_cs.lth.se>

https://mail1.cs.lth.se/cgi-bin/mailman/listinfo/jastaddimage001.png
(image/png attachment: image001.png)

Received on Mon Nov 21 2011 - 09:32:14 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Wed Apr 16 2014 - 17:19:06 CEST