[Jastadd] fullCopy() och parent

From: Jesper Mattsson <jesper.mattsson_at_modelon.com>
Date: Thu, 10 Nov 2011 04:38:57 -0800

Hej

Jag noterade att i den versionen av JastAdd vi använder nu så returnerar fullCopy() en nod med parent satt till samma som orginalets. I den versionen vi använde innan returnerades en nod där parent var null.

Finns det någon anledning till den förändringen, eller är det bara en bugg?

Jesper

Jesper MATTSSON, MSc
Software Developer & IT Administrator

Phone direct: +46 73 324 5909
Email: jesper.mattsson_at_modelon.com<mailto:jesper.mattsson_at_modelon.com>

[cid:image001.png_at_01CC9FAD.CC8A0E20]
________________________________
Modelon AB
Ideon Science Park
SE-223 70 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 2200
Fax: +46 46 286 2201


Web: http://www.modelon.com<http://www.modelon.com/>image001.png
(image/png attachment: image001.png)

Received on Thu Nov 10 2011 - 13:39:50 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Wed Apr 16 2014 - 17:19:06 CEST