Re: [Jastadd] Ragdoll: feature request: relative paths

From: Jesper Öqvist <jesper.oqvist_at_cs.lth.se>
Date: Sun, 20 Nov 2011 17:21:25 +0100

Hej
Det finns nu en kommandoradsflagga -ragroot som kan användas för att
göra sökvägarna i _at_declaredat relativa till någon specifik mapp. Från
README:

-ragroot <dir>
     Specify a root directory which all _at_declaredat paths will be
displayed relative to
     in the generated HTML documents.

Jag kan maila dig senaste RagDoll.jar om så önskas, annars tror jag att
det borde gå att checka ut repositoriet med

$ svn co http://svn.cs.lth.se/jastadd-oxford/projects/trunk/RagDoll/

/Jesper

On 10/20/2011 02:30 PM, Jesper Mattsson wrote:
>
> Hej
>
> Jag skulle vilja göra en feature request för Ragdoll.
>
> Sökvägen som står i _at_declaredat är absolut, vilket kan vara
> förvirrande i dokumentation man lägger upp på nätet. Det vore trevligt
> om den kunde vara relativ till current directory (eller till första
> gemensamma förfäder till inputfilerna, eller till en
> användarspecifierad katalog, eller något annat lämpligt).
>
> Jesper
>
> *Jesper MATTSSON, MSc*
>
> Software Developer & IT Administrator
>
> Phone direct: +46 73 324 5909
>
> Email: jesper.mattsson_at_modelon.com <mailto:jesper.mattsson_at_modelon.com>
>
>
> Description: Description: Description: Modelon_2011_Gradient_RGB_400
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> Modelon AB
> Ideon Science Park
> SE-223 70 Lund, Sweden
>
>
>
> Phone: +46 46 286 2200
> Fax: +46 46 286 2201
>
>
>
>
> Web: http://www.modelon.com <http://www.modelon.com/>
>
>
> _______________________________________________
> JastAdd mailing list
> JastAdd_at_cs.lth.se
> https://mail1.cs.lth.se/cgi-bin/mailman/listinfo/jastadd
>
Received on Sun Nov 20 2011 - 17:21:27 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Wed Apr 16 2014 - 17:19:06 CEST