[Jastadd] Ragdoll: feature request: relative paths

From: Jesper Mattsson <jesper.mattsson_at_modelon.com>
Date: Thu, 20 Oct 2011 05:30:29 -0700

Hej

Jag skulle vilja göra en feature request för Ragdoll.

Sökvägen som står i _at_declaredat är absolut, vilket kan vara förvirrande i dokumentation man lägger upp på nätet. Det vore trevligt om den kunde vara relativ till current directory (eller till första gemensamma förfäder till inputfilerna, eller till en användarspecifierad katalog, eller något annat lämpligt).

Jesper

Jesper MATTSSON, MSc
Software Developer & IT Administrator

Phone direct: +46 73 324 5909
Email: jesper.mattsson_at_modelon.com<mailto:jesper.mattsson_at_modelon.com>

[cid:image001.png_at_01CC8F34.D0F91D40]
________________________________
Modelon AB
Ideon Science Park
SE-223 70 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 2200
Fax: +46 46 286 2201


Web: http://www.modelon.com<http://www.modelon.com/>image001.png
(image/png attachment: image001.png)

Received on Thu Oct 20 2011 - 14:30:54 CEST

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Wed Apr 16 2014 - 17:19:06 CEST